Dokument

Stadgar

Stadgar 2021-03-18

2024

Årsmöteshandlingar
Länk till mötet: https://bit.ly/3HsfMPl
Kallelse & Dagordning
Revisionsberättelse 2023
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024
Valberedningens förslag 2024

Motion 1
Motion 1 – Styrelsens yttrande
Ursprungsmotion – Arvodering

Ekonomisk berättelse 2023 & Utsikter 2024
Budget 2024
Balansrapport 2023
Resultatrapport 2023

 

2023

Årsmöteshandlingar
Länk till mötet: https://bit.ly/41B69a3
Kallelse & Dagordning
Revisionsberättelse 2022
Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023
Valberedningens förslag 2023

Ekonomisk berättelse 2022 & Utsikter 2023
Budget 2023
Balansrapport 2022
Resultatrapport 2022

2022

Årsmöteshandlingar
Kallelse & Dagordning
Revisionsberättelse 2021
Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsplan 2022

2021

Årsmöteshandlingar
Kallelse & Dagordning och instruktioner för anslutning
Motioner
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan 2021

Revisionsberättelse 2020

2019

Årsmöteshandlingar
2019-03-28 Kallelse & Dagordning
2019-03-28 Verksamhetsberättelse
2019-03-28 Verksamhetsplan

Protokoll
2019-01-17 Styrelsemötesprotokoll

2018

Årsmöteshandlingar
2018-03-27 Kallelse & Dagordning
2018-03-27 Motioner
2018-03-27 Verksamhetsberättelse
2018-03-27 Verksamhetsplan
2018-03-27 Budgetförslag

Protokoll
2018-02-08 Styrelsemötesprotokoll
2018-03-27 Årsmötesprotokoll
2018-05-09 Styrelsemötesprotokoll
2018-08-21 Styrelsemötesprotokoll
2018-11-01 Styrelsemötesprotokoll

2017

Årsmöteshandlingar
2017-03-28 Kallelse & Dagordning

Protokoll
2017-10-25 Styrelsemötesprotokoll
2017-03-28 Årsmötesprotokoll
2017-01-29 Styrelsemötesprotokoll

2016

Årsmöteshandlingar
2016-03-31 Kallelse & Dagordning
Stadgeändringsförslag
Verksamhetsberättelse för 2015
Revisionsberättelse

Protokoll
2016-09-22 Styrelsemötesprotokoll
2016-04-26 Styrelsemötesprotokoll
2016-03-31 Årsmötesprotokoll
2016-01-27 Styrelsemötesprotokoll

2015

Protokoll
2015-12-09 Styrelsemötesprotokoll
2015-09-22 Styrelsemötesprotokoll
2015-09-15 Medlemsmöte ang. lokalen
2015-09-03 Årsmötesprotokoll

Arkiv

Stadgar 2019-03-28
Stadgar 1991-09-05